PROTECȚIA DATELOR

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Scopul Politicii de Confidențialitate este de a informa utilizatorul despre datele colectate, despre modul in care sunt stocate, despre cum sunt folosite, etc.

Toate informatiile si imaginile existente pe acest site sunt cu titlu informativ si sunt detinute de S.C. Paul Hartmann SRL. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara acordul expres exprimat de catre titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate S.C. Paul Hartmann SRL. Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau alterarii lui, a continutului sau a securitatii acestuia ori pentru discreditarea sau hartuirea S.C. Paul Hartmann SRL sau a afiliatilor sai. S.C. Paul Hartmann SRL va aplica toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului oricarei persoane neautorizate.

Protectia informatiilor in cursul procesarii datelor dumneavoastra personale este o preocupare majora a S.C. Paul Hartmann SRL, de aceea toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile in Romania. Site-ul nostru web poate include legaturi cu alte site-uri al caror continut nu se afla sub controlul nostru, de aceea S.C. Paul Hartmann SRL nu isi asuma si nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru continutul acestor site-uri web. S.C. Paul Hartmann SRL. se angajeaza sa nu dezvaluie nici o informatie cu privire la vizitele dumneavoastra pe acest site, exceptand situatiile legale. S.C. Paul Hartmann SRL.. nu va transmite niciunui tert datele dumneavoastra personale introduse de dumneavoastra pe site-ul nostru.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal

Cand vizitati site-ul web al S.C. Paul Hartmann SRL.., serverul de web inregistreaza automat numele furnizorului dumneavoastra de servicii internet, site-ul web de la care ne vizitati. Alte date personale vor fi memorate numai daca sunt oferite voluntar de dumneavoastra, de exemplu, in contextul unei inregistrari, al unui sondaj de opinie, concurs sau in cursul executarii unui contract.

 

Utilizarea si dezvaluirea datelor personale si specificarea scopului
Datele dumneavoastra vor fi tratate in conformitate cu legislatia actuala privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si vor fi utilizate de catre S.C. Paul Hartmann SRL in scopul furnizării produselor solicitate, de analiza de marketing si administrare baza de date clienti, inclusiv pentru asistenta clienti, precum si pentru a va putea informa despre noile produse si servicii ale companiei noastre. S.C. Paul Hartmann SRL se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti beneficiari/utilizatori.

Informatii pentru utilizatori (vizitatori)

Ca utilizator (vizitator) aveti urmatoarele responsabilitati: – sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul de inregistrare atunci cand este cazul; – sa mentineti si innoiti, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete.
Totodata va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele: – sa publicati materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cat si orice sistem sau informatie; – sa publicati materiale cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv; – sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridica, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare; – sa publicati o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente.
In caz de nerespectare a acestor conditii, S.C. Paul Hartmann SRL se disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala. Compania isi rezerva dreptul de a prelucra si utiliza informatiile mentionate mai sus, in scopul informarii Dvs. asupra actiunilor de marketing si ofertelor lansate de companie.

Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor

Conform legii, beneficiați de drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

Modificari ale politicii de confidentialitate

Modificari ale prezentei politici de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs vor fi publicate in aceasta pagina web fara a va informa anterior. “Protectia datelor cu caracter personal” constituie, in intregime, un acord incheiat cu dumneavoastra si dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politica de Cookie-uri, vă rugăm să scrieți la adresa S.C. Paul Hartmann SRL. În privinta utilizarii site-ului nostru, S.C. Paul Hartmann SRL, isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice moment, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor.
Dacă aveți îndoieli sau întrebări cu privire la politica de Confidentialitate, vă rugăm să scrieți la adresa de email  kinga.bakos@hartmann.info.

 

Conținutul politicii de confidențialitate:  

Conform prevederilor art.13 din Regulamentul UE nr.679/2016,, SC Paul Hartmann SRL, în momentul colectării datelor, furnizează următoarele informaţii:

1.Datele de contact ale operatorului: email: office-ro-bu@hartmann.info; telefon: 0212049497;

2.Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor personale: Dr. Kinga Bakos, mobil: 0744.781545, e-mail: kinga.bakos@hartmann.info

3.Scopurile prelucrării:

  • comunicare electronică în scopul căutării de informaţii şi/sau a furnizării serviciilor/produselor solicitate, precum şi transmiterea de comunicări comerciale şi de marketing, cu respectarea prevederilor art.12, alin.2 din Legea nr.506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicaţiilor electronice, a prevederilor art.6, alin.1 din Legea nr.365/2002 privind comerţul electronic şi a prevederilor OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în comerţul online;
  • prelucrarea prin mijloace automatizate a datelor cu caracter personal (nume/prenume, vârstă,adresă,email, telefon, cont bancar/număr card), precum şi transmiterea acestora pe cale electronică către destinatarii menţionaţi la pct.5, în scopul furnizării produselor solicitate;
  • pentru completarea şi transmiterea, inclusiv pe cale electronică, a facturilor fiscale şi a transmiterii declaraţiilor fiscale către ANAF, factura fiind valabilă fără semnătură şi ştampilă, conform art.319, alin.29 Cod fiscal.

În situaţia în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, conform art.13, alin.3 din Regulament,va furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţiile privind scopul secundar, precum şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

4.Legalitatea prelucrării: prelucrarea se bazează pe „consimţământul persoanei vizate”, „a încheierii unui antecontract/contract” şi a „realizării intereselor legitime urmărite de operator”, conform art.6, alin.1, lit. a), b) şi f) din Regulament, însă conform art.8, alin.1 din regulament, oferirea serviciilor informaţionale în mod direct unui copil, în baza consimţământului, este legală doar dacă copilul are cel puţin vârsta de 16 ani.

5.Destinatarii datelor cu caracter personal: Paul Hartmann SRL, Paul Hartmann AG, CNAS, ANAF, firmelor de curierat GLS şi Fan Courier.

6.Transferul datelor către o ţară terţă (din afara UE şi Elveţia): operatorul nu are intenţia de a transfera datele personale într-o ţară terţă, iar în situaţia în care se impune un astfel de transfer, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.42-50 din Regulament, persoana vizată fiind informată cu privire la posibilele riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica..

7.Perioada de stocare a datelor: conform art.5,alin.1, lit.e) din Regulament, „datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă care să nu depăşească perioada necesară îndeplinirii scopurilor” însă termenele de păstrare sunt cele prevăzute de Legea nr.16/1996 privind arhivele naţionale, Ordinul MFP nr.2634 din 2015, precum şi în alte normative cu incidenţă în domeniu.

8.Drepturile persoanei vizate: sunt drepturile prevăzute de art.12-22 din Regulament (dreptul la informare, la acces, la rectificare, la ştergere, la restricţionare,la portabilitate, la opoziţie), precum şi despre dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară (art.12, alin.4 din Regulament). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate folosi adresa de e-mail a operatorului sau cererea se poate depune direct la sediul acestuia.

9.Retragerea consimţământului: în conformitate cu prevederile art.7, alin.3 din Regulament, puteţi în orice moment să vă retrageţi consimţământul acordat, cu efect doar pe viitor, iar după revocare, profilul dvs. nu va mai fi prelucrat şi nu veţi mai primi comunicări de marketing.

10.Prelucrarea automată a datelor: vă informăm că datele cu caracter personal furnizate vor face obiectul unei prelucrări automatizate necesară pentru realizarea scopurilor prevăzute la pct.3, şi se bazează pe consimţământul dvs. (art.22,alin.2, lit.c)

11.Necesitatea furnizării datelor: datele cu caracter personal furnizate sunt necesare pentru realizarea „scopurilor prelucrării” prevăzute la pct.3.