Termeni și condiții generale de achiziție

Termeni și condiții generale de achiziție

Paul Hartmann S.R.L.                                      

 

Pentru livrările societății PAUL HARTMANN S.R.L. se aplică cu caracter obligatoriu următoarele Condiții generale de achiziție. Eventuale acorduri suplimentare necesită forma scrisă.

 

Condiții de livrare:

 

 1. Costurile de transport cad în sarcina Paul Hartmann S.R.L.
 2. Ne rezervăm dreptul de a efectua expedierea prin metoda cea mai convenabilă pentru noi.
 3. Evenimentele neprevăzute, precum forța majoră, daunele provocate de incendii sau echipamente tehnice, pane în funcționare, deficit neimputabil de materii prime etc. ne exonerează de orice obligație de livrare.

 

 

Pretențiile pe motiv de vicii

 

 1. Pe cât posibil, se va verifica în cel mai scurt timp, dacă marfa livrată de societatea noastră este integrală și intactă. O reclamație în această privință este recunoscută de noi doar în termenul agreat în contractele de colaborare.
 2. Fără un consimțământ prealabil din partea noastră, nu acceptăm retururi care nu se întemeiază pe vicii.
 3. Ambalajele deschise, deteriorate și marfa care nu mai este vandabilă sunt excluse de la retur.

 

 

Condiții de plată

 

 1. Prețul de achiziție se va plăti la termenele convenite. Un discount la factură este permis numai conform contractelor, respectiv înțelegerilor existente. Ca plată pentru deducerea de discount se consideră ziua primirii banilor de către noi, respectiv ziua în care unul dintre conturile noastre bancare a fost creditat.
 2. În cazul depășirii scadenței, Paul Hartmann S.R.L. își rezervă dreptul de a calcula penalități de întârziere.

 

 

Condiții generale de reglementare (echipament individual de protecție)

 

Aceste condiții generale de reglementare („CGR/EIP”) se referă la produse clasificate ca echipamente individuale de protecție (EIP) în sensul art. 3 nr. 1 din Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție și al căror producător este compania Paul Hartmann AG, cu sediul în Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, sau una dintre entitățile afiliate acesteia (denumite în continuare „produse”).

 

CGR/EIP sunt puse la dispoziție de compania Paul Hartmann AG, atunci când aceasta vinde produsele comercianților, sau de către una dintre entitățile afiliate acesteia, atunci când această entitate vinde produsele comercianților (compania și entitățile afiliate sunt denumite colectiv „Hartmann”).

 

CGR/EIP se aplică pentru „comercianți”, adică acele persoane fizice sau juridice din lanțul de aprovizionare care pun produsele pe piață, până la punerea lor în funcțiune, fără a fi ele însele producători sau importatori ale acestor produse.

 

CGR/EIP vizează activitățile comercianților în ceea ce privește achiziționarea, deținerea și livrarea de produse.

 

CGR/EIP se aplică fără a aduce atingere condițiilor de livrare și plată ale companiei Hartmann. Comerciantul recunoaște aplicabilitatea acestor CGR/EIP prin transmiterea comenzii pentru produse sau prin luarea în primire a produselor. Aceste CGR/EIP se aplică și pentru toate tranzacțiile viitoare cu comerciantul, referitoare la produse.

 

 1. Atunci când comerciantul ia cunoștință de orice reclamații, rapoarte privind potențialele riscuri și/sau cazuri de produse neconforme, în special abateri de la cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța legate de produsele puse pe piață de acesta (denumite colectiv „evenimente specifice”), comerciantul va notifica imediat firma Hartmann în legătură cu acestea, transmițând firmei Hartmann – cu ștergerea datelor cu caracter personal – cel puțin următoarele informații: [a] produsul vizat (după nr. articolului/nr. lotului, cantitate), [b] tipul și contextul evenimentului specific, [c] locul actual în care se află produsul vizat, [d] tipul și amploarea eventualelor probleme de sănătate raportate. Înștiințarea imediată trebuie să aibă loc cel târziu în 36 de ore de la luarea la cunoștință a evenimentului specific; dacă este necesar, companiei Hartmann i se vor transmite și rapoarte detaliate.

 

 1. Interpretarea noțiunilor precum „plângeri”, „riscuri”, „produs neconform”, „cerințe esențiale de sănătate și securitate” se face pe baza Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție.

 

 1. Comerciantul va ține o evidență sistematică, menită să garanteze trasabilitatea produselor livrate comerciantului și puse pe piață de acesta („evidență pentru trasabilitate”). Astfel comerciantul va documenta cel puțin următoarele: [a] tipul produsului (după nr. articolului/nr. lotului), [b] destinatar, [c] cantitate, [d] data expedierii, [e] loc propriu de depozitare, în cazul în care produsul nu a fost încă expediat.

 

 1. În măsura în care comerciantul primește de la autorități solicitări de documente sau de informații pentru demonstrarea conformității produselor, el va transmite imediat companiei Hartmann aceste solicitări; înainte de a da curs solicitărilor autorităților, comerciantul se va consulta în prealabil cu compania Hartmann. De asemenea, comerciantul va informa imediat compania Hartmann în cazul în care primește anunțuri sau solicitări din partea autorităților ce prevăd luarea unor măsuri corective (precum rechemări sau returnări de la consumatori).

 

 1. În cazul în care comerciantul consideră sau are motive să presupună că există riscuri asociate unui produs pus pe piață de el sau că acesta este neconform și din acest motiv trebuie să se asigure că vor fi luate măsuri corective, atunci comerciantul va informa imediat compania Hartmann în legătură cu acest aspect; astfel, comerciantul va prezenta concret companiei Hartmann care sunt împrejurările concrete care îl determină să afirme sau să presupună că este ceva în neregulă cu produsul. Același lucru se aplică și atunci când comerciantul, din motivele menționate mai sus, intenționează să informeze autoritățile în legătură cu procesul respectiv. Comerciantul va lua măsuri preventive sau corective (precum rechemările sau returnările de produse de la consumatori) doar după consultarea prealabilă cu producătorul.

 

 1. În măsura în care producătorul produselor ia măsuri preventive sau corective sau inițiază astfel de măsuri în cooperare cu autoritățile (inclusiv rechemări sau returnări de la consumatori, transmiterea unor așa-numite Field Safety Notices), comerciantul va oferi companiei Hartmann (în calitate de producător sau de operator economic în depozitul producătorului) sprijinul necesar; prin aceasta se înțelege, în special, identificarea de către comerciant a rutelor de livrare a produselor vizate, cu ajutorul evidenței sale pentru trasabilitate și transmiterea notificărilor pregătite de producător (precum Field Safety Notices) către entitățile, respectiv clienții proprii, cărora comerciantul le-a livrat produsele.

 

 1. Cât timp produsele se află sub controlul material al comerciantului, acesta se va asigura că depozitarea și transportul se efectuează în condiții ce nu afectează conformitatea produselor cu cerințele esențiale privind sănătatea și siguranța și că aceste condiții sunt conforme prevederilor transmise de producător; dacă este cazul, compania Hartmann poate fi mandatată de producător să concretizeze astfel de prevederi.

 

 1. La punerea la dispoziție a produselor pe piață, comerciantul trebuie să respecte întotdeauna cerințele de reglementare (în special Regulamentul (UE) 2016/425) privind echipamentele individuale de protecție și să acționeze cu grija necesară.

 

 1. Înainte de punerea la dispoziție pe piață a unui produs de către comerciant, acesta va verifica îndeplinirea următoarelor cerințe: produsul/produsele [a] poartă marcajele CE, [b] corespunde/corespund cu declarațiile de conformitate furnizate în format tipărit sau online de către producător, [c] este prevăzut/sunt prevăzute cu marcaje de identificare (de ex. nr. lotului), [d] este însoțit/sunt însoțite de instrucțiuni și informații ale producătorului în limba (limbile) țării respective, [e] în cazul unor produse importate, este prevăzut/sunt prevăzute cu datele importatorului (nume/firmă, adresă). Hartmann se va asigura că vor fi puse la dispoziția comerciantului copii ale declarațiilor de conformitate conform cerinței de mai sus [b], în măsura în care acestea nu sunt disponibile online.

 

 1. Comerciantul poate alege să ofere operatorilor economici competenți în ceea ce privește produsele informații legale, să transmită comunicări, respectiv rapoarte și/sau să colaboreze cu aceștia, de exemplu în cazul în care – ca urmare a diferenței dintre Hartmann și astfel de operatori economici – astfel de activități ale comerciantului nu sunt deja prezentate prin aceste CGR/EIP.

 

Informații generale ale societății 

Sediul social: 020194 Bucuresti, sect. 2, str. Giacomo Puccini nr. 8A, et. z 

Nr. Înreg. Reg. Comerțului: J40/17061/2016

CUI: RO3102390